ماه: اسفند 1399

زغال چگونه تولید می شود؟

زغال چوب را از گرمادهی هیمه ها یا هیزم ها در اتاقک ها بشکه ها کوره ها و یا در قالب توده های زمینی با محدودسازی ورود اکسیژن مورد نیاز برایاشتعال بدست می آورند.دادن گرمای زیاد به چوب ها به هر طریقی که اِعمال گردد، موجب شکستن ترکیبات شیمیایی چوب ها و تبدیل آنها به …

زغال چگونه تولید می شود؟ ادامه مطلب »

زغال خودسوز افروخته

زغال خودسوز

زغال خودسوز یکی از جدیدترین محصولات افروخته می باشد . این محصول با پشت سرگذاشتن آزمایش ها و آنالیزهای متعدد و کسب تاییدیه های فنی با نام زغال خودسوز افروخته به بازار ارائه می گردد . از ویژگیهای این محصول می توان به قدرت اشتعال پذیری بالا که در کمترین زمان تمام سطح زغال برافروخته …

زغال خودسوز ادامه مطلب »

اسکرول به بالا